Chân gà ngâm dấm sả ớt chua ngọt

155.000

Chân gà ngâm dấm sả ớt chua ngọt, đặc biệt dùng dấm nuôi, chua thanh tao, đậm đà